vinařství Pavlica

Přestože Honza nepochází z tradiční vinařské rodiny, měl k vínu vždy velmi blízko. Po neúspěšných zkouškách na hudební konzervatoř, kde chtěl studovat hru na trubku po vzoru svého dědečka Františka Kocourka, vydal se studovat Střední vinařskou školu ve Valticích. Následně pokračoval na Mendelově univerzitě, která mu kromě vzdělání přinesla mnohá přátelství s dalšími nadšenými mladými vinaři, ale také se svou budoucí ženou Lenkou. Už v tuto dobu si koupil své první vinice, pronajal sklep a postupně, krok po kroku, pracoval na svém životním snu. 

Po absolvování vysoké školy pracoval 8 let na pozici technologa a sklepmistra ve větším vinařském družstvu. Dále se vzdělával a sbíral zkušenosti v zahraničních i tuzemských vinařstvích. Mezitím postupně budoval své vlastní vinařství, které oficiálně založil v roce 2012. 

Nyní celá rodina obhospodařuje pět hektarů vinic, o které se starají s respektem k přírodě i krajině. Při zpracování hroznů a výrobě vína se snaží o co nejšetrnější přístup s minimem zásahů a nechávají tak vyniknout jedinečnosti místa jeho původu. 

Vína vyrábí ve dvou řadách. První LUSH - lehčí fresh vína zaměřená na primární aromatiku a uzavřená šroubovým uzávěrem a druhá MUSE - plná tělnatá aromaticky zajímavá vína odrážející terroir původu uzavřená korkem. 

Vinařská obec Zaječí

Obhospodařují 5 ha

ročně vyprodukují 35 000 lahví