vinařství Syfany

Ve vinařství Syfany jsou přesvědčeni o tom, že víno je živý organismus, který si sám umí říct, kdy při svém vývoji potřebuje pomocnou ruku a kdy je třeba mu dát klid a dostatek času, aby si jednotlivá vína poradila v každém ročníku samovolně a bez stresujících a urychlujících invazních zásahů.

Rodina Jakuba Zborovského vytváří víno bezmála s pětisetletou tradicí. A proto si také uvědomují, že ke svým vinicím, musí přistupovat s patřičnou úctou a šetrností. Díky tomuto přístupu jim dávají kvalitní a přirozenou úrodu každý rok a bez zbytečné zátěže životního prostředí a ochuzování biodiverzity v krajině.

Díky šetrným postupům ve vinicích i ve sklepě proto vznikají velmi osobitá naturální či autentická vína, která se vám představí v celé své přirozenosti a svéráznosti. Tato vína jsou zároveň plná energie, kterou nasála z lidí, díky jejichž úsilí se dostala na tento svět.

Hrozny pochází z vlastních vinic, které se nachází z velké části v okolí Vrbice a část ve Velkých Pavlovicích. Hrozny, z nichž toto víno pochází, rostly a zrály ve vinici, jejíž poloha byla pečlivě vybrána s ohledem na specifické nároky této odrůdy. Díky náležité péči v průběhu celého roku dosahují hrozny té nejvyšší kvality. Zpracováním hroznů původními postupy se dostává vínu plné a osobité chuti. V průběhu vzniku vín nebyly, až na nezbytný SO2, použity žádné další přísady, jež zásadně ovlivňují charakter naturálních vín. Veškerá manipulace je prováděna převážně cestou samospádu.

Víno vyzrává až do doby sudové zralosti v dřevěném sudu, speciálně určeném pro danou odrůdu. Ve vinařství Syfany nepoužívají žádné moderní vinařské technologie ani řízené kvašení a selektované kvasinky. Víno získává své kvality zejména správným zacházením s jemnými kaly, které jsou pro jeho vývoj absolutně nezbytné.

Vinařská obec Vrbice

Obhospodařují 10 ha

ročně vyprodukují 40 000 lahví