vinařství Turold

Malé rodinné vinařství, které najdete na úpatí přírodní rezervace a vrchu Turold. Od roku 2006 je vinařství v rukou Jana Vlka, který navázal na odkaz svého tchána Miroslava Sáčka. Mimo výroby malých šarží vín se zde rodina soustředí na provoz vinařského penzionu a vinotéky.

U výroby vína kombinují tradiční i moderní postupy a technologie. Vinice svou lokalitou a klimatem jsou předurčena k produkci těch nejlepších hroznů, z nichž vznikají typická minerální, čistá a svěží vína.

Vinařská obec Mikulov

Obhospodařují xx ha

ročně vyprodukují xxx lahví