vinařství Plenér

Nakoupili vinohrady ležící na jižních a jihovýchodních svazích na vápencovém podloží Pálavy. Většina z nich byla vysázena kolem roku 2000. Dostaly se jim tak do rukou starší keře a začali hospodařit na místě, které vzniklo z myšlenky někoho jiného. Zvolili si cestu respektu k vytvořenému, využití už dříve zapěstovaných kořenů a pomalu začali rostlinám věnovat péči, která je jim vlastní. 

Vinobraním 2016 začal příběh Vinařství Plenér. Za vinařstvím, které vyrábí vína z vinic pod Pálavou, stojí vinařka Dominika Černohorská a ortodontista Ivo Marek. Dva přátelé, kteří se rozhodli společně si splnit svůj sen. 

Na odpočaté půdě o rok později začali vysazovat nové vinice a v jejich zakládání stále pokračují. Tratě, na kterých hospodaří jsou obestřeny kolem obcí Bavory, Klentnice a Pavlov. Tyto kousky půdy jsou jim rok od roku bližší a mění se přesně podle toho, jak k nim přistupují. Hospodaření v "plenéru", tedy s půdou rozkouskovanou na menší části je sice pestré, ale pro udržení konceptu obhospodařování o to náročnější. Nově v roce 2021 začínají hospodařit v obci Úvaly u Valtic na ploše 2,5 ha.  

Vinařská obec Pavlov

Obhospodařují 3 ha

ročně vyprodukují 15 000 lahví